Kiküldetés Németországba

Áttekintést nyújtunk a regisztrációs követelményekről, a szállítandó dokumentumokról és egyéb lényeges pontokról, amelyeket a Németországba történő kiküldetés során figyelembe kell venni.
Munkavállalók kiküldése Németországba építési és összeszerelési munkákra.

Áttekintést nyújtunk a bejelentési követelményekről, a magunkkal vinni kívánt dokumentumokról és egyéb lényeges pontokról, amelyeket a munkavállalók Németországba történő kiküldetésekor figyelembe kell venni.

Bejegyzési kötelezettség: Be kell-e jegyeztetnem a szolgáltatásomat Németországban?

Ha Ön Németországban a kézműipari törvény (HwO) A. mellékletében felsorolt szolgáltatásokat nyújt, köteles a szolgáltatásnyújtás első helyszínén a regionális kézműves kamaránál regisztráltatni magát. A nyilvántartásba vételi kötelezettség az önálló vállalkozókra is vonatkozik.

Hol regisztrálhatom a munkavállalóim kiküldetését Németországban?

Ha Ön munkavállalókat küld Németországba építési és szerelési szolgáltatások nyújtása céljából, akkor a munkavállalók kiküldetését előzetesen elektronikus úton, a bejelentő portálon keresztül kell bejelentenie. Az értesítéssel kapcsolatos információk több nyelven is elérhetők.

A bejelentést a németországi szolgáltatás megkezdése előtt kell megtenni.

Az értesítés adatai:

 • A munkát végző vállalkozás neve, címe, cégtulajdonosa és szakmája.
 • Az ügyfél neve és címe
 • A Németországba kiküldetésben lévő munkavállaló vezetékneve, keresztneve és születési ideje.
 • A szolgáltatás kezdete és várható időtartama Németországban
 • A teljesítés helye, építési munka esetén az építkezés helye.
 • Németországban az a hely, ahol a minimálbérről szóló törvény (MiLoG) 17. szakasza vagy a munkavállalók tisztességtelen megkülönböztetés elleni védelméről szóló törvény (AEntG) 19. szakasza szerint előírt dokumentumokat tárolják, és ahová a vámhatóságok kérésre bármikor betekinthetnek (munkaszerződés, bérszámfejtési kivonat, német nyelvre lefordítva).
 • A felelős személy vezetékneve, keresztneve, születési ideje és németországi címe.
 • A név képviselője Németországban: A kézbesítésre jogosult képviselő vezetékneve, keresztneve és németországi címe, ha ez nem azonos a felelős személlyel.
Milyen dokumentumokat és igazolásokat kell magával vinni Németországba történő kiküldetés esetén?

Dokumentumok:

 • A kiküldetési értesítés igazolása
 • A1 Bizonylat munkavállalónként
 • Munkaidő-jelentések
 • Megrendelés visszaigazolása
 • Adott esetben a képesítési bizonyítvány másolata
 • EU-tanúsítvány
Szankciók a meg nem felelés esetén:

A jelentéstételi és ellenőrzési kötelezettségek be nem tartása legalább 2500 eurós pénzbírsággal büntetendő. A jelentéstételi és bizonyítási követelményeket megszegő vállalatok ideiglenesen kizárhatók az árubeszerzési, építési vagy szolgáltatási közbeszerzési szerződésekért folytatott versenyből.

Az ajánlatkérő felelőssége Németországban:

Az ágazatban szokásos minimálbér elmaradása esetén a német vagy külföldi ajánlatkérő egyetemlegesen felelős.

Meg kell jegyezni továbbá, hogy az ésszerű szállás, juttatások vagy az utazási, szállás- és étkezési költségek megtérítése nem vonható le a bruttó bérből.

Vámhatósági ellenőrzés:
 • A kiküldő vállalat adatai és tevékenységei
 • A kiküldetés időtartama
 • Helyes felvétel vagy nyilvántartásba vétel
 • Javadalmazás
 • A munkavállalók szociális biztonsága
 • Munkaidő
 • Munkahelyi biztonság
 • A (munka)szerződések hitelessége
 • A személyzet bármely rendelkezésének elfogadhatósága
Vannak-e különleges követelmények a szabályozott szakmákra (beleértve az elektromos, vízvezeték-, fűtés- és klímaberendezéseket) Németországban?

A gáz-, víz-, fűtés-, klíma- és villanyszerelési szolgáltatások esetében a származási országban kell a képesítés megszerzését igazolni, és ezt hitelesített formában le kell fordítani német nyelvre.

Vannak-e különleges rendelkezések az építőipari ágazatra vonatkozóan Németországban?

A magas- és mélyépítésben, valamint az építőiparban végzett ideiglenes szolgáltatások esetében a szolgáltatásokat a SOKA Bau-nál kell nyilvántartásba venni, és a Németországban végzett szolgáltatás időtartamára a SOKA Bau-nak kell járulékokat fizetni.

Be kell-e jelentkeznem a németországi forgalmi adóra?

A magánszemély ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások esetében a németországi áfa-regisztráció és a német áfával (19%) ellátott számla kiállítása kötelező.