- English - Deutsch - Magyar -

Law Firm - Anwaltsbüro Willi

Törvényes öröklés Svájcban


Definíció

A törvényes öröklési rend mindig akkor alkalmazzák, ha az örökhagyó tudatosan vagy öntudatlanul nem használja ki a végrendeleti szabadságot (részben vagy egészben), i.e. ha nincs halálra vonatkozó végrendeleti rendelkezés (végrendelet vagy öröklési szerződés).

Amennyiben az örökhagyó azt szeretne meghatározza, hogy halála után hogyan kell kezelni és felosztani a tulajdona, a végrendeletekre irányadó szabályokat figyelembe kell venni.


A rokonok mint törvényes örökösök

A parentéla rendszer

A rokonok törvényes öröklése az un. parentéla-rendszer alapján történik, amely a rokonokok öröklési csoport beosztása szabályozza. Mindaddig, amíg az örökhagyó halálakor egy elsődleges öröklési csoportban tartozó rokon még él, az alárendelt öröklési csoportban tartozó rokonai kizárásra kerülnek az törvényes örökléséből.

A parentéla-rendszer rendje:

 1. parentéla: Utódok, például gyermekek vagy unokák
 2. parentéla: A szülők és szülői leszármazók csoportja, azaz például a szülők vagy testvérek
 3. parentéla: A nagyszülők és nagyszülői leszármazók csoportja, azaz például a nagyszülők vagy a nagybácsi/nagynénje

Amennyiben az örökhagyó leszármazottai élnek (azaz az 1. parentéla örökösei, például gyermekek vagy unokák), a 2. parentéla örökösei (például az örökhagyó testvére) kizárásra kerülnek az örökségből.

Példa: Az örökhagyónak van 
- 2 lánya, de az egyik lány kiesett öröklésből, 2 gyermeke van
- 2 szülői része
- nincs házastársa
Örökösök Örökrész CH, DE, AT, FL, HU-ban/-on:
Lány 1/2
Unoka 1 1/4
Unoka 2 1/4
Szülők -

A törvényes öröklési jog terjedelme

A rokonok öröklési joga Svájcban a nagyszülők parentélánál (3. parentélánál) végződik.

Alapelvek a parentéla-rendszer belül

Az alapelvek a parentéla-rendszer belül a képviseleti, egyenlőségi, belépési és növekedési elv. Ezután a parentéla belül csak a legidősebb generáció (un. képviseleti elv) egymás közt egyenlő részekben (egyenlőségi elv) örököl. Az öröklésből kiesett örökös helyén egymás közt egyenlő részekben a kiesett gyermekei örökölnek (un. belépési elv). Amennyiben a kiesett örökösnek leszármazója nincs vagy nem örökölhet, helyette egymás közt egyenlő részekben a örökségtársai azonos szinten örökölnek (un. növekedési elv).

Példa: Örökhagyónak van
- 1 szülői része
- 2 testvére, abból 1 kiesett 2 gyermekkel, abból 1 kiesett
- nincs élettársa és utódai
Örökös Örökrész CH, DE, AT, FL, HU-ban/-on:
Szülői rész 1/2
Testvér 1/4
Unokaöcs/Unokahúg 1/4

Örökrész

A házastárs örökrésze határozza meg a rokonok örökrészéit . A túlélő házastárs örökrésze a svájci jogutódlás szerint

 1. az örökség fél része (amennyiben 1. parentéla-rokonok örökölnek),
 2. az örökség háromnegyed része (amennyiben 2. parentéla-rokonok örökölnek), vagy
 3. az örökség összes része (amennyiben nincs 1. vagy 2. parentéla-rokonok).

Ez vonatkozik a bejegyzett élettársi kapcsolatokra is.

Példa: Örökhagyónak van 
- házastársa
- 1 testvére
- nincs utódja
- nincs szülei
Örökösök Örökrész CH-ban DE-ban AT, FL-ban: HU-on
Házastárs 3/4 1/2 2/3 1
Testvér 1/4 1/2 1/3 -
Contact Details
Für die Kontaktaufnahme verwenden Sie bitte dieses Formular oder folgenden Kontaktdaten:

     Anwaltsbüro Willi
     Max-Högger-Str. 6
     CH-8048 Zürich

     Tel.: +41 44 508 59 75
     

     Anwaltsbüro Willi
     Dózsa György rkp. 35
     H-9026 Győr

     Tel.: +36 30 461 43 52
     
You may contact Tamás Willi on Threema. His Threema ID is:

Click on the following link to make a call on Skype:
For confidentiality reasons try to encrypt your emails to Tamás Willi whenever possible. Email address: